ولکامز

خدمات ولکامز

برگزاری نشست خبری
پوشش خبری
تهیه و اجرای برنامه رسانه‌ای (Media Plan)

۷ روز هفته ۲۴ ساعته

wellcomms.ir
۰۲۱-۹۱۰۷۱۰۴۰
info@wellcomms.ir
خیابان آزادی،خیابان حبیب‌الله، پلاک ۵۶،ایستگاه نوآوری شریف – ولکامز