مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی:

تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩

تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵

کانال ها و شبکه های اجتماعی مرکز رشد:

 

Roshdiauec@

 Roshd@iauec.ac.ir

www.roshd.iauec.ac.ir

 instagram.com/roshd.iauec Linked

In.com/company/roshdiauec

 

https://roshd.iauec.ac.ir/