ارتباطات و رسانه ها

شماره مجوز : ۸۸۶۹۸
وضعیت مجوز : دارای مجوز
نام رسانه : ارتباطات و رسانه ها
نوع رسانه : الکترونیک – برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
گرایش رسانه : عمومی
زمینه رسانه : اجتماعی, اقتصادی
زبان رسانه : فارسی
نشانی سایت :  ertebatatoresaneha.ir