باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران

باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو به‌عنوان یک موسسه غیر انتفاعی با ماهیت بین‌المللی است و فعالیتهای آن نشات گرفته از ابتکارات فردی در جهت توسعه همکاری ‏های ملی و بین‏ المللی در زمینه مدیریت رسانه، ارتباطات، فناوریهای مرتبط، روابط عمومی،توسعه آموزشهای حوزه سواد، سواد رسانه ای و شبکه سازی فعالیتهای حوزه رسانه و حکمرانی سایبری است و به عنوان بازوی اجرایی در جهت اهداف عالی سازمان جهانی یونسکو، تحت‌نظر کمیسیون ملی یونسکو ایران و شبکه فدراسیون جهانی باشگاه‌های ایران و یونسکو به فعالیت مشغول است. و در لیست شبکه باشگاه ‏های یونسکو در فرانسه به ثبت رسیده است. این باشگاه  دانش‌ پایه ایرانی یونسکو از ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۸ با همکاری اساتید و دانش آموختگان حوزه رسانه و ارتباطات کار خود را آغاز نموده تا با نگاهی خلاقانه در همه حوزه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی عمل کرده و فرصت‌های رشد و بالندگی را در تمامی سطوح علمی و دانش محور برای تمام جوانان و نخبگان کشور ایجاد کند و مسیر تجاری‌سازی را برای ایده ها و اندیشه های نو در حوزه رسانه و سواد رسانه ای با تکیه بر فناوری‌های نوین هموار سازد.