در صورتی که تمایل دارید به جمع حامیان پروژه فیوچر مدیا ( وبینار کتاب) بپیوندید، از صفحه تماس با ما اقدام فرمایید.

حامیان فیوچر مدیا

باشگاه مدیریت رسانه یونسکو ایران
نشر اطراف
یکتانت
تریبون
ایسمینار
بنیاد خوارزمی
نشر برآیند
انجمن صنفی مدیران رسانه
رسانه مسئولیت اجتماعی
اندیشکده عصر هوشمندی
مدیریت ارتباطات
شارا
ارتباطات و رسانه ها
مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی