در صورتی که تمایل دارید به جمع حامیان پروژه فیوچر مدیا ( وبینار کتاب) بپیوندید، از صفحه تماس با ما اقدام فرمایید.

حامیان فیوچر مدیا

باشگاه مدیریت رسانه یونسکو ایران
نشر اطراف
زلکا
یکتانت
تریبون
ایسمینار
انجمن سواد رسانه ای ایران
ارتباطات و رسانه ها
مدیریت ارتباطات
شارا