پروژه ملی مسئولیت اجتماعی فیوچر مدیا با برگزاری سلسله وبینارهای رایگان معرفی و تدریس مفاهیم کتاب های تخصصی ارتباطات، بازاریابی و مدیریت سعی دارد تا ضمن دسترسی همه علاقمندان به محتوای تخصصی، به صورت رایگان به توسعه صنعت نشر و فرهنگ سازی در زمینه کتاب خوانی کمک نماید.